ABRATEK – Abrasive Wear Solutions

abratek_abrasive_wear_solutions

Dansk    /en-us

Sintred Tungsten Carbide

Med en hårdhed på over 2500 Vickers har sintred tungsten carbide den højest opnåelige styrke overfor abrasivt og erosivt slid. Styrken opnås fordi det består af mellem 90 og 97% wolfram karbider.

Sintred tungsten carbide loddes fast på overfladen, eller fastgøres med Aerotech bonding metoden. Udover den overlegene slidstyrke giver materialet også god beskyttelse mod slag og tåler temperaturer over 800 grader.

Tungsten er forholdsvist bekosteligt og bruges derfor oftest kun i applikationer hvor andre materialer ikke slår til. 

Karbidplatter produceres
i 1½ mm – 6 mm tykkelse
med standard mål på
20 mm x 20 mm,
10 mm x 20 mm og
10 mm x 10 mm.

Sinterkarbid kan produceres
i den form man ønsker, men
der er stort økonomisk
incitament til at vælge
standard dimensioner.

Eksempler på anvendelse

karbidpalatter loddes

Karbidplatter loddes på materialet, hvilket sikrer en stærk vedhæftning.

tand-til-deling

Tand til neddeling af isoleringsmate-riale. Karbidplatterne beskytter mod abrasivt slid og kan samtidig modstå slag fra fremmedlegemer i neddelingsprocessen.

konisk-emne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fan beskyttet med karbidplatter. Karbidplatternes særlige gode vedhæftning samt høje slidstyrke sikrer en effektiv løsning i fans med høj hastighed og gennemstrømning af slidende partikler.

Cellesluse belagt med sinterkarbid platter på de udsatte kantområder. Efter pålodning er karbid materialet slebet på mål passende til cellesluse huset.