ABRATEK – Abrasive Wear Solutions

abratek_abrasive_wear_solutions

Dansk    /en-us

Non-stick belægninger er meget mere end blot teflonbelægningen på dine pander og gryder i køkkenet. De anvendes alle steder hvor man ønsker at nedsætte fiktion. Det kan f.eks. være i rørføringer, cellesluser, valser, silobunde for at forebygge materiale-ophobning og deraf følgende tilstopning.

Et andet generisk navn du kender fra husholdningen er slip-let belægning, og navnet siger næsten det hele. Den nedsatte friktion gør det også svært for ting at sætte sig fast i f.eks. støbeforme. 

rengøringsvenligt