VARMEVÆRKER

De kul- og biofyrede kraftværkers systemer til lagring, transport og afbrænding udsættes daglig for slitage fra store mængder brændselsmaterialer. Beskyttes disse systemer ikke vil der jævnligt opstå nedbrud, hvilket kan medfører uønskede stop som ofte er forbundet med bekostelige reparationer og driftstab. Derfor er brugen af slidmaterialer med til at sikre et mere driftsikkert og mindre bekosteligt produktionsanlæg med længere levetid. Abrasion i bøjninger, korrosion i kedler og varmepåvirkninger i brænderdyser er blot nogle eksempler på slitageproblemer som ABRATEK slidmaterialer har vist en løsning på hos de danske kulfyrede kraftværker.

Fotokilde: Avedøreværket, Dong

 


Produktblade: Rørsystemer


 

Værker der fyrer med affald, halm, flis mm oplever typisk høj grad af slitage herunder korrosion og erosion i kedlerne abrasivt slid i bøjninger til flyveaske, slid på sneglevendinger mm. ABRATEK slidmaterialer kan afhjælpe en stor del af disse slitage problemer med en højere effektivitet til følge.

Fotokilde: Esbjergværket

 

 


Produktblade: Rørsystemer


 

Novagraf A/S