Termisk sprøjtning i kedler

Kedler i både affalds- og kulfyrede anlæg kan med fordel termisk sprøjtes. Sulzer Metco har udviklet en proces der tillægger kedelrør slidstyrke og korrosionsfasthed hvilket medfører en væsentlig forbedret levetid. Klorgasser mv. i affaldsfyrede anlæg medfører en meget aggressiv tæring af kedelrørene. Med en porøsitet på under 1% sikre en termisk sprøjtet coating fra ABRATEK en længere levetid. Samtidig skaber coatningens høje hårdhed styrke overfor erosivt slid som kan forekomme ved afbrænding af fx. sandholdige materialer eller fra rensning af kedelrør.

Novagraf A/S