SLITAGEBESKYTTEDE CELLESLUSER

ABRATEK foretager både reparationer af brugte sluser samt levering af nye. Vi har leveret sluser fra Ø70 til Ø2200 til mangeartede materialegennemstrømninger som træflis, træpiller, flyveaske, cement, kalk, neddelt affald, råmateriale til cementproduktion mm. Fælles for ABRATEK cellesluser er den høje slidstyrke.

Slitage på cellesluser ses flere forskellige steder. Slitage lokationen afhænger af forskellige faktorer som typen af det gennemstrømne materiale, rotationshastigheden på rotoren mv. Siderne på huset er typisk det område der slides mest. Men slid ses også på vingerne, tætningsområder i akselenderne, og ikke mindst på endedækslerne.

ABRATEK leverer cellesluser med beskyttelse på alle udsatte steder. Med et bredt udvalg af slitagebeskyttende overflader kan den enkelte cellesluse tilpasses det konkrete behov.

TEKNISK DATA

Novagraf A/S