ABRATEK WEARTUBES

Transport af flyveaske, neddelt affald, kød/ben mel, cementstøv, kulstøv, glaspartikler og abrasive røggasser er blot nogle eksempler hvor ABRATEK wear tubes har vist levetider der er mangedoblet i forhold til alternative løsninger. Selv op mod andre slidmaterialer som Densit, hærdet stål, basalt og opsvejste rørløsninger viser ABRATEK wear tubes væsentligt forbedrede levetider.

ABRATEK weartubes minimerer udgifter til vedligehold og uforudsete stop som følge af utætheder i dine sendesystemer. Med et særdeles konkurrencedygtigt prisniveau repræsenter ABRATEK wear tubes løsninger der herudover er særdeles økonomisk farvorable.

Med en homogen keramisk foring har ABRATEK weartubes en jævn og glat indvendig overflade hvilket giver bedre flow i sendesystemet. Tilmed er bøjninger lavet i ét jævnt stykke. Hermed undgås de overgange der vil være i sektions bøjninger.

 

Fordele ved ABRATEK weartubes:

  • Længere levetid

  • Mindre vedligehold

  • Bedre flow

  • Færre uforudsete stop som følge af utætheder

  • Økonomisk bedste løsning

Novagraf A/S