PROCESSINDUSTRIEN

Processindustrien er en bred betegnelse indenfor den tunge industri. Virksomheder indenfor fx papir, glas, isolering, sten, grus mm. er eksempler på områder hvor ABRATEK slidmaterialer har vist gode resultater med længere levetid, mere stabil produktion og effektivitet til følge.

Processindustrien udvinder, transporterer og bearbejder store mængder råmateriale hvilket skaber en høj grad af slitage på produktionsapparaterne. Udstyr der udsættes for abrasion fra gennemstrømning af materiale, erosion fra partikler, temperatur, korrosion og slag kan levetidsforlænges og effektiviseres med ABRATEK slidmaterialer. 

 
Novagraf A/S