MINEINDUSTRIEN

Mineindustrien er det område der overordnet set er udsat for den højeste grad af slitage. Udvinding, neddeling og transport af enorme mængder materiale der indeholder høj grad af metaller medfører en grad af slid der kræver de stærkeste materialer at modstå. Ofte ses kombination af slitageformer - fx. udsættes meget udstyr for både høj grad af slag og abrasion hvilket giver helt særlige materialekrav.

Med en bred vifte af slidmaterialer, indgående kendskab til slitageformer og dedikation til at løse den enkelte opgave optimalt, skaber ABRATEK løsninger der effektiviserer de enkelte funktioner i minedriften. Knusere, dumpere, sigter, skakte, rør og fans er blot enkelte eksempler på hvor i mineindustrien ABRATEK har skabt løsnininger der har medført store besparelser på vedligehold, færre ikke planlagte stop, bedre output, højere effektivitet samt en bedre økonomi.   

 
Novagraf A/S