DEN GODE SERVICE

ABRATEK har mulighed for at levere slitageløsninger hele vejen fra design til færdig installation. Slitageproblemet diskuteres først nøje med kunden. Herefter udvælges et passende materiale til applikationen. ABRATEK kan efterfølgende foretage eventuelle opmålinger og udarbejde tegningsmateriale til den konkrete løsning. Komponenten fabrikeres så i vores værksted og til sidst kan vores montagefolk også foretage selve installationen og dermed følge løsningen hele vejen.

Novagraf A/S