CEMENT

Med neddeling, transport og anden håndtering af millioner tons råmateriale udsættes cementfabrikkernes udstyr for høj grad af slid. ABRATEK slidmaterialer kan sikre færre ikke planlagte stop, lavere vedligholdelsesomkostninger, bedre oppetid og i sidste ende en øget effektivitet i cementproduktionen. ABRATEK leverer løsninger til mange dele af cementfabrikken herunder bl.a. slidstærke rør til pneumatiske sendesystemer, valser, maleborde og komplette separatorer til de vertikale møller, coatning af fans, termisk sprøjtning i cooleren, beskyttelse af hamre, roller press valser mm.

Novagraf A/S